Transfers
 • joined Pajeet Fan Club on Tue Jul 27 10:38:51 2021
 • left A%% on Fri Jul 23 19:59:17 2021
 • joined yelow on Thu Jun 17 15:23:57 2021
 • joined Jamal E-Sports on Mon Apr 12 05:37:29 2021
 • left Clown9 on Sun Apr 11 21:25:33 2021
 • joined Clown9 on Wed Feb 24 14:37:06 2021
 • joined Weekends Only on Thu Jul 23 10:28:53 2020
 • left mitosis on Sun Mar 15 20:31:47 2020
 • joined mitosis on Sat Feb 1 23:51:40 2020
 • joined Hakuna My Tatas on Fri Aug 16 16:38:57 2019
 • joined A%% on Sun Mar 24 09:24:37 2019