Otteris

aka SYJ, JayShen, J.shen, ERis, emily

STEAM_0:1:103797301

76561198167860331
Transfers