ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔

Info

A single player doesn't determine the team's strength as a whole.

Add Luv for scheduling match

Add [][2] or Birdfly for scrims
[2]:

Active roster for ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔ playing in Division 1 for AsiaFortress Cup 18
 • precious. joined the team on Wed Sep 8 06:04:03 2021
 • precious. left the team on Tue Sep 7 06:51:36 2021
 • memories joined the team on Mon Sep 6 08:56:36 2021
 • ITACCHI joined the team on Mon Sep 6 08:56:34 2021
 • david laid left the team on Mon Sep 6 08:56:33 2021
 • ITACCHI left the team on Sat Sep 4 17:40:59 2021
 • ITACCHI joined the team on Mon Aug 30 01:07:22 2021
 • DowWy left the team on Sat Aug 28 14:07:51 2021
 • Sean joined the team on Mon Aug 23 09:12:25 2021
 • Synister † Stone joined the team on Mon Aug 23 09:12:23 2021
 • K1ng joined the team on Mon Jul 26 07:59:23 2021
 • 4PLAY.firefly joined the team on Sat Jul 24 18:16:20 2021
 • precious. joined the team on Sat Jul 24 18:16:20 2021
 • birdfly joined the team on Sat Jul 24 18:16:20 2021
 • david laid joined the team on Sat Jul 24 18:16:20 2021
 • snoopy joined the team on Sat Jul 24 18:16:20 2021
 • DowWy joined the team on Sat Jul 24 18:16:20 2021
 • Luv ❤ joined the team on Sat Jul 24 18:16:20 2021
Player Pool
 • drs left the team on Tue Sep 7 14:04:12 2021
 • kai joined the team on Tue Sep 7 07:57:17 2021
 • ( ̿ ̿ ̿ ̿ ̿°̿ ̿ ̿ ̿︿ ̿ ̿°̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ) left the team on Tue Aug 31 07:52:06 2021
 • memories joined the team on Mon Aug 30 08:10:42 2021
 • ITACCHI joined the team on Sun Aug 29 10:07:02 2021
 • Synister † Stone joined the team on Thu Aug 19 15:58:38 2021
 • DowWy left the team on Tue Aug 10 16:21:26 2021
 • Sean joined the team on Mon Aug 2 14:05:26 2021
 • Zys. joined the team on Mon Jul 26 13:06:09 2021
 • 4PLAY.firefly joined the team on Thu Jul 22 10:05:58 2021
 • make left the team on Tue Jun 8 04:42:52 2021
 • Sean left the team on Fri May 14 18:37:46 2021
 • Synister † Stone left the team on Wed May 12 20:40:39 2021
 • jopperstaluf left the team on Thu Apr 29 15:18:27 2021
 • K1ng joined the team on Tue Apr 27 11:39:36 2021
 • precious. joined the team on Tue Apr 27 08:05:57 2021
 • birdfly joined the team on Thu Apr 8 16:29:19 2021
 • ( ̿ ̿ ̿ ̿ ̿°̿ ̿ ̿ ̿︿ ̿ ̿°̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ) joined the team on Thu Mar 11 15:00:49 2021
 • _belt joined the team on Wed Mar 10 14:25:41 2021
 • david laid joined the team on Mon Mar 8 11:46:56 2021
 • drs joined the team on Thu Mar 4 15:02:49 2021
 • cammy joined the team on Sun Feb 28 06:39:46 2021
 • sick joined the team on Sat Feb 27 17:22:18 2021
 • snoopy joined the team on Sat Feb 27 17:05:11 2021
 • Sean joined the team on Sat Feb 27 16:57:50 2021
 • 011215648777 left the team on Sat Sep 26 17:55:15 2020
 • 011215648777 joined the team on Sat Sep 19 17:11:14 2020
 • jopperstaluf joined the team on Sat Sep 19 11:46:38 2020
 • Synister † Stone joined the team on Thu Sep 17 16:21:41 2020
 • make joined the team on Sun Sep 6 17:30:53 2020
 • drs left the team on Thu Jul 23 16:45:41 2020
 • caramel frappé left the team on Mon Jul 13 11:27:31 2020
 • Array- joined the team on Mon Jun 22 17:35:23 2020
 • taenไหนวะ joined the team on Fri Jun 5 17:24:15 2020
 • darklord left the team on Fri Jun 5 10:40:03 2020
 • taen left the team on Fri Jun 5 10:39:56 2020
 • darklord joined the team on Thu Jun 4 17:53:52 2020
 • Array- left the team on Thu Jun 4 17:51:57 2020
 • SungJinwoo joined the team on Thu May 14 07:41:07 2020
 • heria- joined the team on Wed May 13 17:55:54 2020
 • Infinitive. joined the team on Wed May 13 17:53:02 2020
 • taen joined the team on Wed May 13 16:43:48 2020
 • kabper joined the team on Wed May 13 16:33:46 2020
 • drs joined the team on Wed May 13 16:31:25 2020
 • caramel frappé joined the team on Wed May 13 16:30:09 2020
 • Array- joined the team on Wed May 13 16:27:07 2020
 • DowWy joined the team on Wed May 13 16:25:55 2020
 • Luv ❤ joined the team on Sat May 9 17:38:21 2020
Past Rosters
ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔ placed 3rd in Intermediate for PURE League (Season 3)
Matches:
Home Team vs Away Team
Week 1 Viet Gang
1 : 3
1 : 6
ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔ Match Page
Week 2 TiKo_KiLlErZ
4 : 3
3 : 5
ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔ Match Page
Week 3 ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔
4 : 4
3 : 0
Head of the Chicken Match Page
Week 4 Moon Child
3 : 2
2 : 3
ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔ Match Page
Week 5 Doob is the best player asiafortress has to offer!
1 : 5
0 : 4
ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔ Match Page
Week 6 AlumilaiX
0 : 5
0 : 3
ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔ Match Page
Week 7 Reading Specialists
0 : 3
0 : 5
ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔ Match Page
Upper Bracket Semifinals ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔
4 : 1
2 : 1
Head of the Chicken Match Page
Upper Bracket Finals ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔
2 : 4
4 : 2
0 : 2
Moon Child Match Page
Lower Bracket Finals ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔
1 : 3
1 : 6
TiKo_KiLlErZ Match Page
Transfer History:
 • SungJinwoo left the team on Tue Sep 22 18:35:13 2020
 • kabper left the team on Tue Sep 22 18:35:11 2020
 • Synister † Stone joined the team on Tue Sep 22 18:35:08 2020
 • Synister † Stone left the team on Sun Sep 20 14:48:53 2020
 • Synister † Stone joined the team on Sun Sep 20 14:28:01 2020
 • drs left the team on Fri Jul 24 16:24:46 2020
 • Array- joined the team on Thu Jul 16 14:28:35 2020
 • taenไหนวะ joined the team on Thu Jul 16 14:28:35 2020
 • SungJinwoo joined the team on Thu Jul 16 14:28:35 2020
 • heria- joined the team on Thu Jul 16 14:28:35 2020
 • Infinitive. joined the team on Thu Jul 16 14:28:35 2020
 • kabper joined the team on Thu Jul 16 14:28:35 2020
 • drs joined the team on Thu Jul 16 14:28:35 2020
 • DowWy joined the team on Thu Jul 16 14:28:35 2020
 • Luv ❤ joined the team on Thu Jul 16 14:28:35 2020
ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔ placed 2nd in Division 2 for AsiaFortress Cup 17
Matches:
Home Team vs Away Team
Week 1 ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔
6 : 1
6 : 1
Sepong Sepong Match Page
Week 2 The Great Experiment
1 : 6
2 : 4
ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔ Match Page
Week 3 ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔
5 : 2
5 : 0
yeeterflies Match Page
Week 4 ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔
5 : 0
5 : 0
reborn & retired Match Page
Week 5 Ganyu Wangy Sepong
0 : 3
0 : 5
ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔ Match Page
Week 6 ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔
2 : 3
3 : 1
sheesh Match Page
Week 7 WOLFPACK
1 : 3
2 : 4
ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔ Match Page
Upper Bracket Semifinals ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔
3 : 0
2 : 1
0 : 0
WOLFPACK Match Page
Upper Bracket Finals / Lower Bracket Semifinals ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔
4 : 3
3 : 1
0 : 0
The Great Experiment Match Page
Grand Finals ไทยรักษาชาติ 1 : มหาสงครามล้างเผด็จการ ✔
3 : 2
1 : 4
1 : 3
WOLFPACK Match Page
Transfer History:
 • K1ng joined the team on Sat May 8 14:43:15 2021
 • precious. joined the team on Sat May 8 14:43:14 2021
 • jopperstaluf left the team on Sat May 8 14:43:11 2021
 • Synister † Stone left the team on Sat May 8 14:43:10 2021
 • birdfly joined the team on Mon Apr 12 15:15:17 2021
 • _belt left the team on Mon Apr 12 15:15:16 2021
 • ( ̿ ̿ ̿ ̿ ̿°̿ ̿ ̿ ̿︿ ̿ ̿°̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ) joined the team on Thu Mar 11 16:13:22 2021
 • sick left the team on Thu Mar 11 16:13:14 2021
 • david laid joined the team on Thu Mar 11 14:50:21 2021
 • _belt joined the team on Wed Mar 10 14:28:05 2021
 • cammy left the team on Wed Mar 10 14:27:59 2021
 • Array- left the team on Sun Mar 7 14:43:11 2021
 • drs joined the team on Thu Mar 4 15:12:29 2021
 • cammy joined the team on Thu Mar 4 15:12:29 2021
 • sick joined the team on Thu Mar 4 15:12:29 2021
 • snoopy joined the team on Thu Mar 4 15:12:29 2021
 • Sean joined the team on Thu Mar 4 15:12:29 2021
 • jopperstaluf joined the team on Thu Mar 4 15:12:29 2021
 • Synister † Stone joined the team on Thu Mar 4 15:12:29 2021
 • Array- joined the team on Thu Mar 4 15:12:29 2021
 • DowWy joined the team on Thu Mar 4 15:12:29 2021
 • Luv ❤ joined the team on Thu Mar 4 15:12:29 2021