KnightComp League (KCL) Season 1: EU

Week 6: Iliuchi vs Niger Gaming